Vilkår for bruk

Fysiohub

Vilkår for bruk

Vilkår og betingelser for bruk

 

1. Vilkår

Ved å gå inn på dette nettstedet, tilgjengelig fra fysiohub.no, godtar du å være bundet av disse nettstedets vilkår og betingelser for bruk og godtar at du er ansvarlig for avtalen med gjeldende lokale lover. Hvis du er uenig i noen av disse vilkårene, har du forbud mot å gå inn på denne siden. Materialet på denne nettsiden er beskyttet av opphavsrett og varemerkelovgivning.

 

2. Bruk lisens

Tillatelse er gitt til midlertidig å laste ned én kopi av materialet på Fysiohubs nettsted kun for personlig, ikke-kommersiell forbigående visning. Dette er tildeling av en lisens, ikke en overføring av eiendom, og under denne lisensen kan du ikke:

> endre eller kopiere materialet;

> bruke materialet til kommersielle formål eller til offentlig visning;

> forsøk å reversere programvaren på Fysiohubs nettsted;

> fjerne opphavsrett eller andre eiendomsbetegnelser fra materialet; eller

> overføre materialet til en annen person eller "speile" materialet på en annen server.

Dette vil la Fysiohub avslutte ved brudd på noen av disse begrensningene. Ved oppsigelse vil også visningsretten din bli avsluttet, og du bør ødelegge alt nedlastet materiale i din besittelse, enten det er trykt eller elektronisk format.

 

3. Ansvarsfraskrivelse

Alt materialet på Fysiohubs nettsted leveres "som det er". Fysiohub gir ingen garantier, kan det være uttrykte eller underforståtte, og opphever derfor alle andre garantier. Videre gir Fysiohub ingen representasjoner angående nøyaktigheten eller påliteligheten av bruken av materialet på nettstedet eller på annen måte knyttet til slikt materiale eller nettsteder som er knyttet til dette nettstedet.

 

4. Begrensninger

Fysiohub eller dets leverandører vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som vil oppstå ved bruk eller manglende evne til å bruke materialet på Fysiohubs nettsted, selv om Fysiohub eller en autorisert representant for denne nettsiden har blitt varslet, muntlig eller skriftlig, om muligheten for slik skade. Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger på underforståtte garantier eller ansvarsbegrensninger for tilfeldige skader. Disse begrensningene gjelder kanskje ikke for deg.

 

5. Revisjoner og Errata

Materialet som vises på Fysiohubs nettsted kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. Fysiohub vil ikke love at noe av materialet på denne nettsiden er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Fysiohub kan endre materialet på nettstedet sitt når som helst uten varsel. Fysiohub forplikter seg ikke til å oppdatere materialene.

 

6. Lenker

Fysiohub har ikke gjennomgått alle nettstedene som er koblet til nettstedet, og er ikke ansvarlig for innholdet på slike koblede nettsteder. Tilstedeværelsen av noen lenker innebærer ikke at Fysiohub godkjenner nettstedet. Bruken av et lenket nettsted er på brukerens egen risiko.

 

7. Endringer i vilkårene for bruk av nettstedet

Fysiohub kan revidere disse bruksvilkårene for nettstedet sitt når som helst uten forvarsel. Ved å bruke denne nettsiden godtar du å være bundet av gjeldende versjon av disse vilkårene og betingelsene for bruk.

 

8. Ditt personvern

Vennligst les vår personvernerklæring .

 

9. Gjeldende lov

Ethvert krav knyttet til Fysiohubs nettsted skal styres av lover uten hensyn til lovkonflikter.